Sverige Granskas

Roger Richthoff, riksdagsman i Sveriges riksdag, delger dennes uppfattning om ”VACCINERNA” i inspelat samtal med SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner oktober 2021

Roger Richthoff, riksdagsman i Sveriges riksdag, delger dennes uppfattning om ”VACCINERNA” i inspelat samtal med SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner oktober 2021

I slutet av oktober 2021 ringdes riksdagsmannen Roger Richthoff upp av SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner, du får del av hela det inspelade samtalet(helt oklippt, precis som det spelades in).

Grunden till att SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringde upp riksdagsman Roger Richthoff var att denne riksdagsman hade delgett på social medier om vad också Aftonbladet publicerade i artikel om, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Riksdagsledamoten Roger Richthoff (SD) jämför vaccinet mot covid-19 med en giftspruta.

I ett inlägg på Facebook varnar han för riskerna ”med detta så kallade vaccin”.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JxvwMb/sd-toppen-kallar-vaccinet-for-giftspruta

”Vaccinerna” ska såklart STOPPAS, fakta och bevis styrker det!

SE OCKSÅ DESSA VIDEOS/FAKTA SOM ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE FÖR EN SAKLIG, OBJEKTIV OCH OPARTISK DEBATT I SVERIGES RIKSDAG, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria alternativa internet media

Världshälsoorganisationen (WHO) erkänner tyst ett år senare att ALLA PCR-tester utförda vid en 35-cyklers amplifieringströskel (Ct) eller högre är OGILTIGA.

ALLA så kallade “Bekräftade Covid-19-fall” tabeller över hela världen under de senaste 22 månaderna är ogiltiga.

https://www.globalresearch.ca/fake-science-invalid-data-there-is-no-such-thing-as-a-confirmed-covid-19-case-there-is-no-pandemic/5761960

Polens parlament bjöd in advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer för att bistå med opartisk, saklig och objektiv spetsspecialist sakkunskap utifrån bl.a. ”vaccinerna” och Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten

Poland House of Representatives Investigation Committee: Inauguration with Dr. Reiner Fullmich

https://rumble.com/vpk0dz-poland-house-of-representatives-investigation-committee-inauguration-with-d.html

Sweden Reviewed, Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

EU MEP:s Defending fundamental rights against abusive use of digital covid certificate

https://rumble.com/vpt8gz-eu-meps-defending-fundamental-rights-against-abusive-use-of-digital-covid-c.html

Parlamentariker varnar EU: Ta under inga omständigheter covidvaccin

Det finns nu 365 studier som bevisar effekten av Ivermektin och HCQ vid behandling av COVID-19

FÖRMODLIGEN DEN VIKTIGASTE VIDEON DU SER/SETT!

Publicerat 2021-11-21 MÅSTE SES INTERVJUN MED DR JUDY MIKOVITS & MIKKI WILLIS, nu med svensk text, tack vare Leif Erlingsson (mycket bra jobbat Leif), ca 25 minuter, se den och sprid vidare i alla dina nätverk (hänvisa alltid till källan), citerar lösryckta delar ur texten, citat

3 BOMBER Dr. Judy Mikovits Mikki Willis – [SVENSK TEXT]

https://rumble.com/vple5n–steel-truth-nov-13-2021-exclusive-3-bombs-dr.-judy-mikovits-mikki-willis-s.html

FAKTA & BEVIS

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger i massutskick 2021-11-25 följande som DU får del av, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Av alla under 70 års ålder har det dött sammanlagt 1 667 personer av totalantalet döda i Covid-19 i Sverige 15 128 personer eller 0,02 % av befolkningen om 8,6 miljoner under 70 års ålder

Senaste listan med alla e-postadresser

Sveriges ledamöter 2019-2024 uppdaterad mars 2021 (pdf 1185KB)

Ta hem listan och skriv till alla som dold kopia Då räcker det med ett e-postmeddelande och ett antal

Påpeka att barn smittar inte, att barn inte dör i Covid-19. Se Ludvigssons artikel Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher
Morbidity in Sweden publicerad i NEJM

Av alla under 20 år har under 2,25 säsonger dött sammanlagt 14 personer under 20 års ålder eller 0,003 % Det finns omkring 2,2 miljoner svenskar under 20 års ålder

Av alla under 70 års ålder har det dött sammanlagt 1 667 personer av totalantalet döda i Covid-19 i Sverige 15 128 personer eller 0,02 % av befolkningen om 8,6 miljoner under 70 års ålder

70- åringar 0,3263 % döda

80-åringar 1,25 % döda

90+ åringar 3,14% döda

Risken för ett barn under 20 år att dö i Covid-19 är en tusendel så stor som för en 90+ åring. Risken att dö för en 90+ är 100 000 % större än en person under 20 år i Sverige.

Vi ska därför skydda våra äldre genom att deras nivå av vitamin D3 ligger över 125 nmol/L där man visat att den som har minst 125 nmol/L inte insjuknar i Covid-19 eller andra förkylningsvirus.

Det saknas därför anledning att vaccinera barn under 20 års ålder med ett vaccin som nu har visats påverka antikroppsproduktionen genom att spikproteinet förstör cellernas reparationsmöjligheter av skadat DNA i antikroppsproducerande vita blodkroppar.

Det är därför man måste ge en tredje dos vaccin efter 6 månader och som troligtvis förstör antikroppsproduktionen i vita blodkropparna ännu mer.

Citation: Jiang, H.; Mei, Y.-F.
SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA
Damage Repair and Inhibits V(D)J
Recombination In Vitro. Viruses 2021,
13, 2056.

https://doi.org/10.3390/

Data hämtade från FHM 2021-11-25

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Slut citat

Du kan läsa mer om och av Ulf Bittner här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner about injections/”vaccines” which is a big medical experiment that harms and kills humanity 2021 11 20

Ulf Bittner, SWEDEN IS REVIEWED, interviews the world famous lawyer Dr Reiner Fuellmich, you can read more about the lawyer Dr Reiner Fuellmich and his team here https://corona-ausschuss.de/

Also See this very important video with Judy Mikovits (Swedish Subtitles)

Facts presented in this interview include;

The “vaccines”/ injections are a huge medical experiment.

The injections are not vaccines, they are a huge threat to humanity and part of a huge global and national crime against humanity.

The “vaccines” are injections that harm and kill humanity.

The “vaccinated” are super spreaders of disease/Covid-19

The pcr tests are a huge fraud.

Fauci is a murderer

Help spread the video in your networks and always remember to cite the source.

You can read more about and by Ulf Bittner here

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Translation into Swedish

Reiner Fuellmich intervjuas av Ulf Bittner om injektioner/”vacciner” som är ett stort medicinskt experiment som skadar och dödar mänskligheten 2021 11 20

Ulf Bittner, SWEDEN IS REVIEWED, intervjuar den världsberömda advokaten Dr Reiner Fuellmich, du kan läsa mer om advokaten Dr Reiner Fuellmich och hans team här https://corona-ausschuss.de/

Fakta som presenteras i denna intervju är bl.a;

“Vaccinerna”/injektionerna är ett stort medicinskt experiment.

De “vaccinerade” är superspridare av sjukdom/Covid-19.

Injektionerna är inte vacciner, de är ett enormt hot mot mänskligheten och en del av ett enormt globalt och nationellt brott mot mänskligheten.

“Vaccinerna” är injektioner som skadar och dödar mänskligheten.

Pcr-testerna är ett enormt bedrägeri.

Fauci är en mördare.

Hjälp till att sprida videon i dina nätverk och kom alltid ihåg att ange källan.

Du kan läsa mer om och av Ulf Bittner här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Poland House of Representatives Investigation Committee: Inauguration with Dr. Reiner Fullmich

We cordially invite you to a live broadcast of the first Republic of Poland Members of Parliament Investigation Committee as part of the Nuremberg 2.0 project with the special guest Dr. Reiner Füllmich attendance. The committee will be led by the Member of Parliament Grzegorz Braun and prof. Mirosław Piotrowski, Paweł Skutecki, attorney Jacek Wilk. Among other guests attending the committee you can find: attorney Arkadiusz Tetela, attorney Krzysztof Łopatowski and attorney Jarosław Litwin. The live broadcast will start on November 15 th (Monday) at 11:00 AM CET ( Central European Time). About Dr. Reiner Füllmich: Dr Reiner Füllmich is an international trial lawyer who has successfully sued large fraudulent corporations like Volkswagen and Deutsche Bank. Dr. Reiner Fuellmich will lead over 1,000 lawyers and 10,000 medical specialists and sue CDC, WHO and Davos Group for crimes against humanity. What is the Nuremberg 2.0 project? The Nuremberg 2.0 project is a civic initiative created from the necessity of the moment and the need of the heart. What are the goals of the project? The goal of the project is to activate conscious and responsible Poles to collect historical and legal documentation describing acts of crimes, lawlessness, abuses and omissions of public authority and to document individual tragedies unknown to the wider public today, which you will want to voluntarily share with us. How are we going to achieve the goals of the project? We will collect and register documentation and individual legal acts will be prepared to formulate charges and indict specific persons directly or indirectly responsible for the committed crimes. We will also register professional archival documentation and on its basis, we will publish historical journals under the collective name of “Journals Nuremberg 2.0”. What was the reason for setting up the project? As a consequence of the decisions of the Polish government, and in particular of the Ministry of Health and its subordinate agencies, many human injustices and grievances were caused and the victims were primarily Poles – citizens of the Republic of Poland. Where does the name of our project come from? The Nuremberg 2.0 project recalls the trial known from the history: the National Socialist system of the Third Reich was tried for the crimes committed by those who represented policies and rules implemented by this system . The name of our project is purely symbolic. Support the Nuremberg 2.0 project and donate to the account number at mBank EUR IBAN PL95 1140 1889 0000 5757 7200 1003.

Massor av viktigt framkommer i Corona Kommittén  under ledning av advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer fredagen 19 november 2021. Se den bit för bit eller allt på en gång. 

Mycket allmänbildande som du inte kommer att få del av via Sveriges Regering/ SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/ Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/ invånare och barn, sprid vidare i alla dina nätverk, om sanningen och verkligheten, som DU definitivt inte får av SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria alternativa internetmedia, citat

Session 79: Technocracy Gone Wild

Alternativ länk

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/session-79-en:d

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar 2021-11-13 doktor, läkare och ass professor Björn Hammarskjöld och läkare doktor Mikael Nordfors

I intervjun tas upp om bl.a. skolmedicinen och DÖDLIGA MEDICINER, därtill om de sk ”vaccinerna” ett MEDICINSKT/GENETISKT EXPERIMENT.

Alltså där de ”vaccinerade” är försöksråttorna, utan att dessa informerats om det, vilket är i strid mot svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och Barnkonventionen(som är svenska lag), alltså ”vaccinerna” som i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Lyssna även på Jennifer Melin som råkat riktigt illa ut pga, medias hyckleri och det forskningsfusk som sker som svenska myndigheter och som politiker driver på.

Att lura i svenska folket dessa injektioner är del i forskningsfusk och riktigt otäck kriminell verksamhet, ett brott mot mänskligheten.

Svenska folket har helt falerat i att skydda barnen från myndigheters övergrepp.

Om och av Björn Hammarskjöld kan du läsa mer här

https://kostkunskap.blogg.se/

VITAMIN D3 STARTDOS

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

GAME OVER OR THE EMPERORS NEW CLOTHES

https://kostkunskap.blogg.se/2021/july/game-over-or-the-emperors-new-clothes.html

Mer med Björn Hammarskjöld finner du här

SVERIGE GRANSKAS: BJÖRN HAMMARSKJÖLD Avsätt Sveriges Regering Omedelbart

Dr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld are interviewed about CRIMES AGAINST HUMANITY and the nation Sweden’s citizens by SWEDEN EXAMINED

Reiner Fuellmich interview together whit professor Björn Hammarskjöld about situation in World and Sweden

Om och av Mikael Nordfors kan du läsa mer här

https://www.medicdebate.org/?language=en

https://www.medicdebate.org/

Mer med Mikael Nordfors finner du här

DR MIKAEL NORDFORS WARNING TO THE WORLD POPULATION – SWEDEN REVIEW INTERVIEW

Dr Mikael Nordfors in a very important interview about killer “vaccines” and the situation in Sweden

SVERIGE GRANSKAS: Mikael Nordfors No Effect Of Lockdown And Social Distancing On Covid 19 Mortality

MIKAEL NORDFORS WORLD DOCTORS ALLIANCE – SWEDEN

VIKTIG ARTIKEL

RÄTTSPROCESS I USA MOT BIDEN ADMINISTRATIONEN

Publicerat 2021-11-06 mycket viktig artikeln som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn bör läsa (minst 2 ggr), i artikeln framkommer bl.a. följande, maskinöversättning, citat

Fifth Circuit Court of Appeals utfärdar nödstopp för Bidens grundlagsstridiga vaccinmandat

En stadig ström av publicerade vetenskapliga studier har länge visat att vacciner inte förhindrar spridningen av covid . Faktum är att det senaste “VE”-betyget – Vaccine Effectiveness – som kommer från data från Storbritannien visar att VE är ett negativt tal på  minus 73 procent .

Detta innebär att personer som tar vaccinet har en ökad risk för sjukhusinläggningar och dödsfall jämfört med de som undviker vaccinet.

Om något är vaccinerade människor “superspridarna” som borde isolera sig hemma. En publicerad vetenskaplig studie utförd av University of Oxfords Clinical Research Group upptäckte att vaccinerade personer bär 251 gånger högre virusmängder i sina näsborrar, vilket gör att de kan sprida viruset till andra.

Den verkliga faran för folkhälsan, visar det sig, är vaccinerade människor, inte ovaccinerade.

https://www.afinalwarning.com/569176.html

VIKTIGA VIDEOS

I dag skrattar inte kritikerna längre. 

I dag skrattar inte kritikerna längre. Genom ackrediterade vetenskapliga studier har varje större påstående som gjorts inom PLANDEMIC-serien validerats som korrekt. PLANDEMIC uppmärksammas nu för att vara bland de första att varna världen för agendan att minska medborgarnas friheter genom medicinskt tyranni.

Idag fokus inledningsvis på det största och värsta BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN i mänsklighetens historia, och såklart då också detsamma gälla för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

I dessa videos, som alla är publicerade här (se länken nedan denna text),redogör Mike Willis och de han intervjuar för det som görs allt för

  • att tystas ner av Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting), Folkhälsomyndigheten med många flera. Inte att förglömma SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia.

Alltså om sanningen och verkligheten som Du inte får höra om av dessa ovan omnämnda, som uppenbart som synes beskyddar den agenda som globalt är ett faktum med bl.a. de sk ”vaccinerna”, som är ett MEDICINSKT EXPERIMENT/ GENETISKT EXPERIMENT som mänskligheten inte informerats om och som nationen Sveriges alla ”vaccinerade” undanhållits om. 

Alltså där de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta läkemedelsexperiment. Som strider mot svenska grundlag Regeringsformen, och underordnade lagar till denna grundlag, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och Barnkonventionen, som är svensk lag.

Du ser dem här

PLANDEMIC

INDOCTORNATION

Bulletproof Your Immune System Learn About Dr. Zelenko’s Lifesaving Protocol

https://plandemicseries.com/

Du kan läsa på siten ovan omnämnd följande, maskinöversättning, citat

Den första delen av PLANDEMIC, en 26-minuters dokumentär med den berömda virologen Judy Mikovits, har setts av över en miljard människor världen över, vilket sätter ett historiskt rekord. Premiären av PLANDEMIC 2 (aka INDOCTORNATION) med brottsutredaren för tjänstemän, Dr. David Martin, satte också ett världsrekord med 2 miljoner tittare som deltog i den globala livestreamen.

Serien i två delar förklarades “avvisad” av kritiker över hela världen. I vetenskapens och den allmänna säkerhetens namn vidtog yttrandefrihetens portvakter oöverträffade åtgärder för att censurera informationen som de kallade “farlig konspirationsteori”. 

När Dr Mikovits gjorde det djärva påståendet att covid-19 manipulerades i ett labb, blev hon utsmetad som “galen”. När Dr. Martin avslöjade patenten och pappersspåret som bevisade att Dr. Fauci finansierade farliga resultat av funktionsforskning vid Wuhan Lab, skrattade kritikerna. 

I dag skrattar inte kritikerna längre. Genom ackrediterade vetenskapliga studier har varje större påstående som gjorts inom PLANDEMIC-serien validerats som korrekt. PLANDEMIC uppmärksammas nu för att vara bland de första att varna världen för agendan att minska medborgarnas friheter genom medicinskt tyranni.

Även om vi inte hade för avsikt att ta emot priser för den här serien, är vi hedrade över att ha vunnit European Independent Film Award för bästa dokumentär, eftersom den visar en uppmuntrande förändring i allmänhetens medvetenhet och mod.

Slut citat

Om och av Ulf Bittner kan du läsa här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Särskilt viktiga artiklar av Ulf Bittner

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 13 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 253

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/13/delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-foklmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2021-11-13-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-253/

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf