Statistik

Statistik från läkemedelsverket över injektionsskador.

Föreg. vecka 83972 Inkomna rapporter, 323 Döda, 7245 Allvarligt skadade

Denna vecka 84796 Inkomna rapporter, 326 Döda, 7376 Allvarligt skadade

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

Socialstyrelsen har 14 500 döda med covid – totalt. Jag gissar på cirka 5 000 personer under 2021.

Här kan man t ex se att det är 15% som dött helt utan inblandning av annan sjukdomsbild. Alltså har endast 2 175 människor dött av Covid. Övriga 12 325 har endast testats positivt för Covid med icke fungerande PCR test men har troligen dött av helt andra orsaker.

Här av vi alltså något mycket skrämmande. För att rädda 2 175 människor har vi alltså skadat 83 972 människor, dödat 323 och skadat 7 345 människor allvarligt. Kanske dessa siffror dessutom är 10-20 ggr högre.

Då är dessa siffror som är rapporterade till Läkemedelsverket dessutom är kraftigt underrapporterade. Endast mellan 1-10% rapporteras. Räknar vi lågt kan siffrorna på skadade vara 10-20 ggr högre.

För att inte tala om biverkningar och dödsfall på längre sikt till följd av injektionerna. Det vet vi ännu inget om, då injektionerna är medicinska experiment som inte är testade i långtidsstudier.

Långt ner finns en länk, som visar åldersfördelningen, för båda könen.  (Det tredje könet har klarat sig helt undan än så länge)
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

Biverkningsrapport, Pfizer

https://www.lakemedelsverket.se/4abc65/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-11-10.pdf

Biverkningsrapport, Moderna

https://www.lakemedelsverket.se/4abc79/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-11-10.pdf

Biverkningsrapport, AZ

https://www.lakemedelsverket.se/4abc85/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-11-10.pdf

Statistik från Norska motsvarigheten till LMV

https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner

Biverkningsrapport av Covid injektioner, Norge

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211111%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

Statistik från FHM

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/statistik-over-registrerade-vaccinationer-covid-19/

Statistik SCB antal döda totalt.

https://scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/