Sanningen

Roger Richthoff, riksdagsman i Sveriges riksdag, delger dennes uppfattning om ”VACCINERNA” i inspelat samtal med SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner oktober 2021

Roger Richthoff, riksdagsman i Sveriges riksdag, delger dennes uppfattning om ”VACCINERNA” i inspelat samtal med SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner oktober 2021

I slutet av oktober 2021 ringdes riksdagsmannen Roger Richthoff upp av SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner, du får del av hela det inspelade samtalet(helt oklippt, precis som det spelades in).

Grunden till att SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringde upp riksdagsman Roger Richthoff var att denne riksdagsman hade delgett på social medier om vad också Aftonbladet publicerade i artikel om, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Riksdagsledamoten Roger Richthoff (SD) jämför vaccinet mot covid-19 med en giftspruta.

I ett inlägg på Facebook varnar han för riskerna ”med detta så kallade vaccin”.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JxvwMb/sd-toppen-kallar-vaccinet-for-giftspruta

”Vaccinerna” ska såklart STOPPAS, fakta och bevis styrker det!

SE OCKSÅ DESSA VIDEOS/FAKTA SOM ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE FÖR EN SAKLIG, OBJEKTIV OCH OPARTISK DEBATT I SVERIGES RIKSDAG, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria alternativa internet media

Världshälsoorganisationen (WHO) erkänner tyst ett år senare att ALLA PCR-tester utförda vid en 35-cyklers amplifieringströskel (Ct) eller högre är OGILTIGA.

ALLA så kallade “Bekräftade Covid-19-fall” tabeller över hela världen under de senaste 22 månaderna är ogiltiga.

https://www.globalresearch.ca/fake-science-invalid-data-there-is-no-such-thing-as-a-confirmed-covid-19-case-there-is-no-pandemic/5761960

Polens parlament bjöd in advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer för att bistå med opartisk, saklig och objektiv spetsspecialist sakkunskap utifrån bl.a. ”vaccinerna” och Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten

Poland House of Representatives Investigation Committee: Inauguration with Dr. Reiner Fullmich

https://rumble.com/vpk0dz-poland-house-of-representatives-investigation-committee-inauguration-with-d.html

Sweden Reviewed, Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

EU MEP:s Defending fundamental rights against abusive use of digital covid certificate

https://rumble.com/vpt8gz-eu-meps-defending-fundamental-rights-against-abusive-use-of-digital-covid-c.html

Parlamentariker varnar EU: Ta under inga omständigheter covidvaccin

Det finns nu 365 studier som bevisar effekten av Ivermektin och HCQ vid behandling av COVID-19

FÖRMODLIGEN DEN VIKTIGASTE VIDEON DU SER/SETT!

Publicerat 2021-11-21 MÅSTE SES INTERVJUN MED DR JUDY MIKOVITS & MIKKI WILLIS, nu med svensk text, tack vare Leif Erlingsson (mycket bra jobbat Leif), ca 25 minuter, se den och sprid vidare i alla dina nätverk (hänvisa alltid till källan), citerar lösryckta delar ur texten, citat

3 BOMBER Dr. Judy Mikovits Mikki Willis – [SVENSK TEXT]

https://rumble.com/vple5n–steel-truth-nov-13-2021-exclusive-3-bombs-dr.-judy-mikovits-mikki-willis-s.html

FAKTA & BEVIS

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger i massutskick 2021-11-25 följande som DU får del av, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Av alla under 70 års ålder har det dött sammanlagt 1 667 personer av totalantalet döda i Covid-19 i Sverige 15 128 personer eller 0,02 % av befolkningen om 8,6 miljoner under 70 års ålder

Senaste listan med alla e-postadresser

Sveriges ledamöter 2019-2024 uppdaterad mars 2021 (pdf 1185KB)

Ta hem listan och skriv till alla som dold kopia Då räcker det med ett e-postmeddelande och ett antal

Påpeka att barn smittar inte, att barn inte dör i Covid-19. Se Ludvigssons artikel Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher
Morbidity in Sweden publicerad i NEJM

Av alla under 20 år har under 2,25 säsonger dött sammanlagt 14 personer under 20 års ålder eller 0,003 % Det finns omkring 2,2 miljoner svenskar under 20 års ålder

Av alla under 70 års ålder har det dött sammanlagt 1 667 personer av totalantalet döda i Covid-19 i Sverige 15 128 personer eller 0,02 % av befolkningen om 8,6 miljoner under 70 års ålder

70- åringar 0,3263 % döda

80-åringar 1,25 % döda

90+ åringar 3,14% döda

Risken för ett barn under 20 år att dö i Covid-19 är en tusendel så stor som för en 90+ åring. Risken att dö för en 90+ är 100 000 % större än en person under 20 år i Sverige.

Vi ska därför skydda våra äldre genom att deras nivå av vitamin D3 ligger över 125 nmol/L där man visat att den som har minst 125 nmol/L inte insjuknar i Covid-19 eller andra förkylningsvirus.

Det saknas därför anledning att vaccinera barn under 20 års ålder med ett vaccin som nu har visats påverka antikroppsproduktionen genom att spikproteinet förstör cellernas reparationsmöjligheter av skadat DNA i antikroppsproducerande vita blodkroppar.

Det är därför man måste ge en tredje dos vaccin efter 6 månader och som troligtvis förstör antikroppsproduktionen i vita blodkropparna ännu mer.

Citation: Jiang, H.; Mei, Y.-F.
SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA
Damage Repair and Inhibits V(D)J
Recombination In Vitro. Viruses 2021,
13, 2056.

https://doi.org/10.3390/

Data hämtade från FHM 2021-11-25

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Slut citat

Du kan läsa mer om och av Ulf Bittner här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/