Myndigheters Bedrägeri

Hur sjukvården och myndigheterna bedrar patienterna, undanhåller information, döljer biverkningar, undviker att rapportera skador osv.

Om du som anställd av sjukvården bryr dig om att informera dina patienter om riskerna. Ja, då får du sparken.

Covidbedrägeriet har blivit ett självspelande piano av korruption, bedrägeri och brott mot mänskligheten.

Telefonsamtal med ledningen av Region Jämtland Härjedalen som kategoriskt vägrar att svara på frågor med diverse olika undanflykter. Inkommande möten, chefen som ringer, slänger på luren, dålig mottagning osv. Vägrar dessutom kategoriskt att föra möte eller dialog med folket.

Alla 21 Regionerna ingår i ett brott mot mänskligheten genom att de undanhåller information så att informerat samtycke ej kan ges.

De säkerställer inte informerat samtycke vilket är ett brott mot patientlagen.

De informerar inte om att injektionerna är medicinska experiment och människan som deltar är ett försöksdjur.

Detta är brott mot Nürnbergkonventionen, Helsingforsdeklarationen.

Medicinska experiment på människor utan att informerat samtycke ges är ett brott mot mänskligheten.