Informations sidor

Medic Debate är en bra sida där all information kan hittas om Covid sedan våren 2020

https://www.medicdebate.org/

Läkare från hela världen som informerar med sina kunskaper om Covid.

Natural News , Mike Adams, Founder of Brighteon

https://www.naturalnews.com

https://worlddoctorsalliance.com/?fbc

Syster organisation till World Doctor Alliance.

World Freedom Alliance

https://worldfreedomalliance.com

Bota Sverige

http://botasverige.se

Läkaruppropet

Stoppa covid-vaccinationerna av 12–15-åringar
Flera svenska läkare och forskare anser att riskerna överväger nyttan

https://lakaruppropet.se/