Covidbedrägeriet

Samlad information av världens mest kunniga människor


Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin

Jesper Johansson gör här en intervju för Swebbtv med den tyska advokaten dr Reiner Fuellmich.

Fuellmich berättar att det inte finns någon grund för de åtgärder som genomförs med anledning av pandemin.

Det finns ingen grund för genomförande av vaccinationskampanjen. De så kallade vaccinerna har inte påstådd skyddseffekt utan är tvärtom farliga.

Pandemin har planerats i minst 10 år berättar han. PCR-testerna har varit genomförda så att de visat på Corona även för friska personer. PCR-testerna är inte konstruerade för denna typ av användning.

Testerna och Coronaåtgärderna har underkänts i ett flertal olika domstolar men politikerna har inte tagit intryck av detta. Orsaken är att många nyckelpersoner är mutade eller påverkade av de internationella finans-intressen som har iscensatt pandemin. Det framkommer också att professorer och doktorer som framträder som vaccinförespråkare har falska meriter.

Reiner avslutar med att berätta att många som har engagerat sig i denna fråga har förlorat gamla vänner men att det också knyts många nya vänskapsband.


https://swebbtv.se/w/w5XqitPGm6eJaXepbtxXyr

Forskningsfusk hos Pfizer, cancer, missbildningar, överdödlighet mm – Lars Bern i Fjärde Statsmakten 113.

I detta samtal mellan Mikael Willgert och Lars Bern diskuteras fyra viktiga frågeställningar kopplade till mRNA-vaccinerna:
Forskningsfusk hos Pfizer och uppropet från 16 läkare om att stoppa vaccinationerna
Pfizer har i sitt riskhanteringsdokument så sent som i slutet av september klargjort att gravida och ammande inte har ingått i kliniska tester vilket framgår av bipackningssedeln som ju inte visas upp för den som vaccineras
En nyligen publicerad studie visar på risk för cancer till följd av vaccin eftersom spikproteinerna kontaminerar cellkärnan. Risken för att kvinnans äggstockar kontamineras är inte utredd
Rapporter pekar på överdödlighet bland vaccinerade.
Nyligen har ett uppseendeväckande forskningsfusk i de kliniska testerna av Pfizers vaccin avslöjats vilket har lett till protester från läkare över världen. I Sverige har det gjorts ett upprop från 16 läkare som kräver att vaccineringen ska stoppas.
I Pfiezers reiskbedömning av vaccinet som kom ut i slutet av september 2021 framkommer att gravida och ammande mödrar inte har ingått i kliniska tester. Pfizer säger att “det kan finnas gravida som låter vaccinera sig trots brist på data om tillförlitlighet”. Något som de säger sig ange i bipackningssedeln. Men denna visas aldrig upp för gravida inför vaccination. Tvärtom försöker myndigheterna tvinga vårdpersonalen att se till att alla blir vaccinerade,
En studie har visat att spikproteinerna som bildas av vaccinerna kan tränga in i cellkärnan och förhindra reparationsmekanismer för DNA-skador. Detta kan leda till ökad risk för cancer. Frågan är om spikproteinerna därmed också kan tränga in i kvinnans ägg i äggstockarna och skada dessa. Lars Bern ser en avsevärd risk för detta.
Lars Bern redovisar statistik från Skottland där det framgår att överdödligheten har ökat för vaccinerade grupper,
Mikael informerar om att man kan köpa blodtrycksmätare och syresättningsmätare (Pulsoximeter) på https://butik.swebbtv.se
Länkar:
Phizers riskhanteringsplan
https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf
SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8538446/

https://swebbtv.se/videos/embed/f3a349bd-558a-4e94-addf-d4f710f6b71d

GONE IN 60 SECONDS – COVID injections DEPLETE oxygen from red blood cells – Dr. Richard Fleming.

Covid-19 injections are full of shit!

Don´t give this shit to your children.

It is Crime Against Humanity

Source: Mike Adams, Health Ranger Report, date: 211005


Nedan följer information från andra betydelsefulla källor till alla som vill informera sig om sanningen i detta gigantiska bedrägeri som pågår i en global skala.

Natural News

https://www.naturalnews.com/2021-11-02-science-horror-vaccine-spike-protein-enters-cell-nuclei-suppresses-dna-repair-engine-of-the-human-body-cancer-aging.html

DR. DAVID MARTIN INTERVIEWED BY DR. REINER FUELLMICH | GERMAN CORONA INVESTIGATIVE